Номад Енерджи Къмпани - Търговия с електрическа енергия 2021
„Номад Енерджи Къмпани” ЕООД е българска компания, създадена през 2019 г., развиваща дейност в областта на енергетиката. Дружеството притежава лицензия за Търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“ с номер № Л-522/24.06.2020 г., издаден от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране със срок на действие 10 години, която му позволява да извършва доставки до крайни клиенти и осъществява сделки с други търговци и производители.
Компанията „Номад Енерджи Къмпани” ЕООД е активен участник на пазара на електроенергия в България от септември 2020 г. и работи по установяване на дългосрочни партньорски взаимоотношения с борси, брокерски платформи и компании в България и региона – Сърбия, Унгария, Гърция, Румъния, Македония и Германия.

Продажба на енергия

Продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени и поемане на всички разходи за балансиране

ОЩЕ

Анализиране и прогнозиране

Анализиране, прогнозиране и балансиране на енергийното потребление на фирми и компании

Администриране на процеси

Администриране на процеса свързан с излизане на либерализирания пазар на електрическа енергия.