Useful links

Министерство на енергетиката

Комисия за енергийно и водно регулиране

Българска независима енергийна борса ЕАД 

Електроенергиен системен оператор ЕАД

ЧЕЗ Разпределение България АД

Електроразпределение Север АД

Електроразпределение Юг ЕАД

Електроразпределение Златни пясъци АД

Комисия за защита на потребителя