НЕК

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е либерализиран (свободен) пазар на електрическа енергия?

Това е пазар на електрическа енергия, на който участниците имат възможност свободно да договарят цената и условията на доставка. По този начин те сами избират своя контрагент. Либерализираният пазар на електрическа енергия в България е създаден и функционира в съответствие с европейските директиви за либерализиране на енергийните пазари.

Повечето потребители в България познават само регулирания пазар на електроенергия. На него цената на електроенергията се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а доставчиците на електроенергия също са определени от държавата. В процеса на либерализация на пазара на електроенергия потребителите получават възможност да избират своя доставчик. Това води до конкуренция, повишаване качеството на услугите, инвестиции в сектора и по-добри ценови оферти за потребителите.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА НА ТОЗИ ПАЗАР?

Това е пазар на електрическа енергия, на който участниците имат възможност свободно да договарят цената и условията на доставка. По този начин те сами избират своя контрагент. Либерализираният пазар на електрическа енергия в България е създаден и функционира в съответствие с европейските директиви за либерализиране на енергийните пазари.

Повечето потребители в България познават само регулирания пазар на електроенергия. На него цената на електроенергията се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а доставчиците на електроенергия също са определени от държавата. В процеса на либерализация на пазара на електроенергия потребителите получават възможност да избират своя доставчик. Това води до конкуренция, повишаване качеството на услугите, инвестиции в сектора и по-добри ценови оферти за потребителите.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ДА СЕ СМЕНИ ДОСТАВЧИКА НА ТОК?

Да, за стопански субекти съгласно новите разпоредби е задължително.

За битовите клиети все още няма законово императивно решение. Предвижда се да влезе ефективно в сила до 2025г.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ?

  • Да сте титуляр по партидата;
  • Да сте избрал компания – доставчик и да сте сключили договор с него;
  • Да нямате просрочени задължения към досегашния си доставчик;
  • Като Ваш бъдещ доставчик ние ви гарантираме индивидуално отношение, гъвкави условия на ценообразуване и цялостна грижа по изготвянето и придвижването на документите, свързани с процедурата по преминаване на “Свободен пазар”, след като ни упълномощите.

КАК ДА СМЕНИТЕ ДОСТАВЧИКА СИ НА ТОК?

Предоставяте ни фактура с обектите, които желае да бъдат регистрирани;

  • На база на фактурата Номад Енерджи Къмпани ЕООД изготвя анализ на потреблението на електрическа енергия;
  • Търговецът Номад Енерджи Къмпани ЕООД изготвя и Ви изпраща оферта;
  • Вие, в качеството ви на клиентът, попълвате по образец представено от нас пълномощно, като няма нужда то да бъде нотариално заверено;
  • Подписвате договора за доставка на електрическа енергия;
  • Номад Енерджи Къмпани ЕООД входира необходимите заявления между 1-во и 10-то число на текущия месец, като доставката на електрическа енергия винаги започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявленията.

За да няма забавяне в процедурата по прехвърляне, задължително проверете дали имате просрочени плащания, тъй като наличието на такива може дори да спре процедурата по смяната на доставчика на електроенергия.

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА СМЯНА НА ДОСТАВЧИК И КОЛКО ЧЕСТО МОЖЕ ДА СЕ СМЕНЯ ДОСТАВЧИКЪТ?

Смяната на доставчик за потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа (ЕРП), следва да се заяви до 10-то число на месеца преди месеца на ефективната смяна. Смяната влиза в сила винаги от 1-во число на месеца. Относно честотата за смяната на доставчик всеки потребител може да вземе решение с оглед условията на сключения от него договор с настоящия доставчик и с оглед нормативния срок за заявяване на смяна на доставчик.

КОЙ Е ОТГОВОРЕН ПРИ АВАРИЯ ИЛИ СПИРАНЕ НА ТОКА?

При спиране на захранването или авария отговорен е мрежовият оператор, на чиято територия се намирате и следва да се обръщате към него. Мрежовият оператор също така е отговорен за качеството на електрическата енергия. В този смисъл всички въпроси и сигнали относно качеството на снабдяването с електрическа енергия следва да отправяте към съответния мрежови оператор на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени регистрираните обекти.

Искам оферта

С изпращането на Вашето запитване Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни ще бъдат администрирани и съхранявани от нас съгласно нашата Политика за поверителност.