НЕК

КОИ СМЕ НИЕ?

Номад Енерджи Къмпани - Търговия с електрическа енергия 2021

„Номад Енерджи Къмпани” ЕООД е българска компания, създадена през 2019 г., развиваща дейност в областта на енергетиката. Дружеството притежава лицензия за Търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна и комбинирана балансираща група“ с номер № Л-522/24.06.2020 г., издаден от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране със срок на действие 10 години, която му позволява да извършва доставки до крайни клиенти и осъществява сделки с други търговци и производители.

Компанията „Номад Енерджи Къмпани” ЕООД е активен участник на пазара на електроенергия в България от септември 2020 г. и работи по установяване на дългосрочни партньорски взаимоотношения с борси, брокерски платформи и компании в България и региона – Сърбия, Унгария, Гърция, Румъния, Македония и Германия.

„Номад Енерджи Къмпани” ЕООД управлява балансираща група, включваща производители, търговци и крайни клиенти.

СТРАТЕГИИ и ПРИОРИТЕТИ

„Номад Енерджи Къмпани” ЕООД разработва стратегия на развитие, устойчиво присъствие и утвърждаване на енергийните пазари в страната и региона, с планирано постепенно нарастване на пазарния дял.

Търговската политика на дружеството е свързана с поетапно развитие на пазарния дял на компанията на електроенергийния пазар в страната и Европа, което е предпоставка за устойчиво и дългосрочно пазарно присъствие.

Наши основни приоритети са клиентската удовлетвореност и дългосрочните партньорски взаимоотношения. Ние предлагаме надеждно и качествено обслужване на нашите клиенти чрез предлагане на конкурентни цени и допълнителни услуги с добавена стойност.

Екип

НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД залага на експерти, с опит и познания в електроенергийния сектор, които имат възможност за професионално развитие и непрекъснато усъвършенстване.

СЕРТИФИКАТИ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  • ISO 9001:2015 – Стандарт за управление на качеството – Политика по управление на качеството
  • ISO 14001:2015 – Системи по управление на околната среда
  • ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа
  • Din En ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията
  • ISO/IEC 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията
  • ISO 37001:2016 – Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане.
  • БДС EN ISO 26000:2021– Стандарт „Социална отговорност“

Искам оферта

С изпращането на Вашето запитване Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни ще бъдат администрирани и съхранявани от нас съгласно нашата Политика за поверителност.